nowotwórczość

nowotwórczość

na styku nauki i sztuki

na styku nauki i sztuki

Nauka i sztuka. Dwie dziedziny z pozoru odległe, nieprzystające do siebie, na dwóch biegunach poznania i doświadczania. Czy można je połączyć?
W tym projekcie chcielibyśmy pokazać, jak prace, odkrycia, badania naukowe mogą inspirować interpretacje artystyczne. Pragniemy wykorzystać sztukę do wizualnego przedstawienia komórek nowotworowych, aby przybliżyć szerokiemu odbiorcy bardzo trudny w wielu wymiarach temat nowotworzenia.

Chcemy poprzez przedstawienie zdjęć mikroskopowych komórek nowotworowych, postrzeganych jako wyraz artystyczny, komunikować i humanizować koncepcje naukowe w zakresie onkologii.

Pragniemy, aby w tym powiązaniu sztuka stała się pomostem łączącym biologiczne i często abstrakcyjne aspekty nowotworzenia i onkologii z emocjonalnym i wyobrażeniowym wymiarem ludzkiego doświadczenia. Wierzymy, że poprzez pryzmat mikroskopu, możemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy, rozumienia i postrzegania w nowy sposób świata. Że możemy przyczynić się do zmniejszenia lęków i obaw z tym co nieznane, niepoznane. Bo jak mawiała Maria Skłodowska-Curie: „Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć”.

kontakt

kontakt

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13,
44-102 Gliwice
Tel.: +48 881 388 103
e-mailbiuro@fundacjaonkologiczna.pl
KRS: 0000179042
NIP: 6311920964
REGON: 271874298
Rachunek bankowy:
70 1600 1172 1744 2766 1000 0001

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Tel.: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
e-mail: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
www.: io.gliwice.pl
KRS: 0000144803
NIP: 5250008057
Rachunek bankowy:
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13,
44-102 Gliwice
Tel.: +48 881 388 103
e-mailbiuro@fundacjaonkologiczna.pl
KRS: 0000179042
NIP: 6311920964
REGON: 271874298
Rachunek bankowy:
70 1600 1172 1744 2766 1000 0001

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Tel.: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
e-mail: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
www.: io.gliwice.pl
KRS: 0000144803
NIP: 5250008057
Rachunek bankowy:
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460