kontakt

kontakt

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13,
44-102 Gliwice
Tel.: +48 881 388 103
e-mailbiuro@fundacjaonkologiczna.pl
KRS: 0000179042
NIP: 6311920964
REGON: 271874298
Rachunek bankowy:
70 1600 1172 1744 2766 1000 0001

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Tel.: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
e-mail: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
www.: io.gliwice.pl
KRS: 0000144803
NIP: 5250008057
Rachunek bankowy:
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 13,
44-102 Gliwice
Tel.: +48 881 388 103
e-mailbiuro@fundacjaonkologiczna.pl
KRS: 0000179042
NIP: 6311920964
REGON: 271874298
Rachunek bankowy:
70 1600 1172 1744 2766 1000 0001

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Tel.: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
e-mail: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
www.: io.gliwice.pl
KRS: 0000144803
NIP: 5250008057
Rachunek bankowy:
96 1050 1285 1000 0002 0211 3460