konferencja

konferencja

medycyna jako sztuka w leczeniu nowotworów?

medycyna jako sztuka w leczeniu nowotworów?

„Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki” to główne hasło wystawy i konferencji zorganizowanej w Gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to zainicjowanie projektu, który łączy ze sobą światy nauki i sztuki. Celem tego połączenia jest pozytywny wpływ na terapię chorób onkologicznych.

– Staramy się przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców wielowymiarowy i złożony problem, jakim jest choroba nowotworowa. Chcemy pogłębić wiedzę pacjentów, wskazać nowe perspektywy, umożliwić inne postrzeganie. Tak, by to, co nieznane, stało się poznane, i dzięki temu przestało budzić obawę i strach – mówi dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda, Prezes Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wizja artysty

Górnośląska Fundacja Onkologiczna wraz z Gliwickim Oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii podjęli się zmiany postrzegania niezwykle istotnego problemu społecznego, jakim jest świadome podejście pacjentów i ich rodzin do choroby nowotworowej. Rozpoczęty został w ten sposób proces, który umożliwić może pacjentom nie tylko akceptację choroby, ale przede wszystkim ułatwić z perspektywy psychologicznej leczenie choroby.

Jednocześnie inicjatywa zaowocować powinna zbliżeniem świata medycyny i świata sztuki, i dzięki temu pokazać efekty pracy naukowej w całkiem nowy sposób. – Zarówno naukowcy, jak i artyści, próbują odkryć świat. W inny sposób robią to artyści, w inny naukowcy. I jedni i drudzy próbują świat zrozumieć i opisać. Naukowcy za pomocą konkretów, analizując obserwowane fakty. Artyści natomiast, poprzez obrazy płynące z ich wnętrza, które chcą pokazać innym – stwierdza dr hab. n. med. Ryszard Smolarczyk NIO Gliwice.

Biolog wypowiedział te słowa w trakcie konferencji „Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”, która odbyła się 7 listopada 2023 r. w Gliwickim Oddziale NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wydarzenie towarzyszyło wernisażowi wystawy pod tym samym tytułem, którą oglądać można w Instytucie. Prezentuje ona zdjęcia mikroskopowe komórek nowotworowych, wykonane przez naukowców z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej NIO Gliwice.

Diagnostyka w galerii sztuk pięknych

Jak przekonać się można oglądając wystawę, prof. Ryszard Szala był nie tylko wybitnym biologiem, pracującym w gliwickim Instytucie Onkologii, który badał za pomocą mikroskopu konfokalnego komórki nowotworowe. Był także artystą: wygląd badanych obiektów zainspirował go do tworzenia malarskich abstrakcji. Ich oryginalna forma nawiązuje bezpośrednio do obserwowanych pod mikroskopem obrazów komórek nowotworowych.

Drugim składnikiem wystawy są zdjęcia wykonane przez naukowców mikroskopem konfokalnym, prezentowane jako… dzieła sztuki wizualnej. Przybierają wielobarwne, oryginalne kształty. Przyciągają wzrok. Intrygują. W swej artystycznej formie mogą przestać budzić lęk, i w ten sposób pomóc pacjentom w procesie terapii.

– Mamy do czynienia z wizją artysty, jakim niewątpliwie był profesor Szala. Potrafił on w sposób intrygujący przekształcić to, co zobaczył pod mikroskopem, w obraz na płaszczyźnie. Jego artystyczna wizja zestawiona została z nowoczesną diagnostyką. Diagnostyką, z którą ma do czynienia dzisiaj lekarz, ułatwiającą interpretację wyników badań fizjologicznych i patologicznych. Właśnie to zestawienie pokazujemy na wystawie. Wizję artysty i sposób przedstawienia otaczającej nas rzeczywistości za pomocą nowoczesnych technik diagnostycznych – wyjaśnia dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych NIO Gliwice.

Oryginalną ideą, która wynika bezpośrednio z obcowania z „Nowotwórczością…” jest pokazanie medycyny jako formy sztuki. Ta „nowa” idea jest w gruncie rzeczy powrotem do tego, czym sztuka leczenia charakteryzowała się od momentu powstania: – Medycyna jest sztuką tworzoną nauką. Od samego zarania nią była. Dziełem sztuki lekarskiej jest diagnozowanie i leczenie pacjenta. Jestem artystą, ponieważ używam nauki do leczenia ludzi. I do pomagania im – podkreśla prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Składowski Dyrektor NIO Gliwice. I dodaje: – Cieszę się że możemy mówić o onkologii w inny sposób niż zazwyczaj. Mówimy o połączeniu onkologii z czymś, co jest piękne i optymistyczne. I możemy nie tylko mówić, ale przede wszystkim kontemplować ciekawe połączenie sztuki z nauką.

Sztuka dla nauki

Organizatorzy wystawy liczą na to, że „Nowotwórczość…” stanie się początkiem debaty społecznej, która zmieni postrzeganie chorób nowotworowych w społeczeństwie. Punktem wyjścia dla tego procesu jest uzupełnienie dla pacjentów i ich rodzin nieudostępnej dotąd warstwy wizualnej w onkologii. W ten sposób współczesna medycyna, w połączeniu z ideami sztuki, stworzyć może jedną całość. Całość, mającą na celu zwiększenie wiedzy i udoskonalenie terapii na rzecz chorych onkologicznie i ich rodzin.

– „Nowotwórczość” stała się przestrzenią, w której komórki nowotworowe w niepowtarzalny sposób zaczęły tworzyć sztukę. Lekarze zobaczyli, i pokazali nam na wystawie, że tworzące się komórki w ciele pacjenta przyjmują różne kształty i struktury, a będąc w ciągłej przebudowie, reagują na różnorakie wpływy otaczającego środowiska. Jest to świat, który dotąd nie był nam znany, i który wywołuje w nas dysonans poznawczy. Jak coś tak groźnego może być tak piękne? – mówi Małgorzata Lisowska kuratorka wystawy „Nowotwórczość…”, pacjentka onkologiczna. I dodaje: – Moja konfrontacja z widokiem własnych komórek nowotworowych przyniosła mi akceptację. Uznałam, że coś tak pięknego nie jest w stanie mnie zabić. Doświadczyłam na własnej skórze tego, jaka jest wartość terapeutyczna tych obrazów.

Górnośląska Fundacja Onkologiczna liczy na to, że wypełnienie luki w warstwie wizualnej i pokazanie rzeczywistego obrazu komórek nowotworowych, umożliwi pacjentom pogłębienie wiedzy, a przede wszystkim tak istotną w terapii akceptację faktu choroby. – Jak powiedziała Maria Skłodowska Curie: „Niczego nie należy się bać, należy to zrozumieć.” Mamy nadzieję, że „Nowtowórczość…” uczyni komunikowanie nauki bardziej przystępnym. Ułatwi komunikację w relacji pacjent – lekarz, chory onkologiczny – otoczenie. A samą chorobę, leczenie i skutki leczenia, uczyni bardziej znośnymi. Pozwoli zmniejszyć lęk… – podsumowuje dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda.

konferencja
07-11-2023r.

konferencja

nowotworczość – na styku nauki i sztuki
7 listopad 2023r.
godz.: 10:00 – 15:00

w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
odbyła się Konferencja, w ramach której jej uczestnicy próbowali znaleźć wspólną płaszczyznę między nauką i sztuką.

nowotwórczość

pisali o nas

pisali o nas

I. zwrotnikraka.pl

7 listopada 2023 roku, czyli dokładnie. w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarta zostanie wystawa Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki, której towarzyszyć będzie konferencja o charakterze popularnonaukowym. Organizatorem projektu jest Górnośląska Fundacja Onkologiczna.

Przeczytaj cały tekst na portalu ZWROTNIKRAKA.PL

II. rynekzdrowia.pl

Nowotwórczość. Wystawa z dyskusją panelową, Narodowy Instytut Onkologii, Gliwice, 7.11.2023
NOWOTWÓRCZOŚĆ – na styku nauki i sztuki, wystawa połączona z dyskusja panelową już 7.11.2023 o godz. 11:00 w Gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii.

Przeczytaj cały tekst na portalu RYNEKZDROWIA.PL

III. nowiny.gliwice.pl

7 listopada 2023 r., w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarta zostanie  wystawa ,,Nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”, której towarzyszyć będzie również konferencja o charakterze popularnonaukowym.

Przeczytaj cały tekst na portalu NOWINY.GLIWICE.PL

patronaty

patronaty

organizatorzy


patronaty honorowe


Górnośląska Fundacja Onkologiczna
Narodowy Instytut Onkologii
Narodowy Instytut Onkologii
Narodowy Instytut Onkologii

organizatorzy


Górnośląska Fundacja Onkologiczna
Narodowy Instytut Onkologii

patronaty honorowe


Narodowy Instytut Onkologii
Narodowy Instytut Onkologii

patronaty merytoryczne


patronaty medialne


fotorelacja

fotorelacja

Wybrane zdjęcia z Konferencji „nowotwórczość – na styku nauki i sztuki”