mikrofotografia

mikrofotografia

fotografia mikroskopowa strasznie piękna

fotografia mikroskopowa strasznie piękna

Nauka i sztuka. Dwie dziedziny z pozoru odległe, nieprzystające do siebie, na dwóch biegunach poznania i doświadczania. Czy można je połączyć?
W tym projekcie chcielibyśmy pokazać, jak prace, odkrycia, badania naukowe mogą inspirować interpretacje artystyczne. Pragniemy wykorzystać sztukę do wizualnego przedstawienia komórek nowotworowych, aby przybliżyć szerokiemu odbiorcy bardzo trudny w wielu wymiarach temat nowotworzenia.

Chcemy poprzez przedstawienie zdjęć mikroskopowych komórek nowotworowych, postrzeganych jako wyraz artystyczny, komunikować i humanizować koncepcje naukowe w zakresie onkologii.

Pragniemy, aby w tym powiązaniu sztuka stała się pomostem łączącym biologiczne i często abstrakcyjne aspekty nowotworzenia i onkologii z emocjonalnym i wyobrażeniowym wymiarem ludzkiego doświadczenia. Wierzymy, że poprzez pryzmat mikroskopu, możemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy, rozumienia i postrzegania w nowy sposób świata. Że możemy przyczynić się do zmniejszenia lęków i obaw z tym co nieznane, niepoznane. Bo jak mawiała Maria Skłodowska-Curie: „Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć”.